Retreat med Marie

Ute yoga vid sjön halen boafall
Ute Yoga vid Halen
11 maj, 2021
Retreat med Marie

Retreat med Marie

Stående v 24 + 38 . Fredag-söndag

Här möts vi för dagar med Yoga, vandring ,meditationer. Möjlighet till att ge sig själv det jag behöver i stunden. Mötet med hjärta och själ.
Dagarna formas efter gruppen . Jag använder mig av Yoga- Rörelse för kroppen – Meditationer genom andning och mantra- Ayurveda – Symboler och kontakt med mitt omedvetna.
Allt i en trygg närvaro ,med stor respekt för allas plats i livet.
God mat – vacker miljö. Platsen kommer variera ,jag väljer den efter årstid ,känsla och behov.
Vill du? Behöver du? Kom och var med!

Samling fredag kl 12,egen medhavd lunch - Avslut söndag kl 16. Pris: 3.900 kr

KONTAKT