Ayurveda

En indisk läkekonst som är minst 5000 år gammal. Ayurveda betyder kunskap om livet. Läran handlar om att vi utgår från de fem elementen. Luft,rymd,eld,jord och vatten. Dessa delas sedan in i tre olika kroppstyper. Vata, Pitta, Kapha. Vi föds till en grundkonstitution ,vårt unika jag. När du lär dig mer om dig själv,då kan du leva ditt liv mer i harmoni. För du ska vara den unika person du är född till att vara.När vi växer upp kan vi läggas på mönster och beteende som inte klingar an med vad jsut du behöver. Som vuxen sedan, kanske något skaver. Det känns ibland som om du är "fel" i olika sammanhand. På arbete,i relationer. Du är inte fel! Du kan inte vara det,för du är du!! Det kan vara så att du befinner dig i situationer som inte vibrerar på det planet som är du. Då känner du inte harmoni och balans. När du skalar bort det som inte är du - Då får du tillgång till ditt autentiska jag. Du får ta din palts. Detta är Ayurveda för mig. Denna kunskap vill jag från djupet av mitt hjärta sprida vidare.

Om ni är några vänner,arbetskamrater eller nära och kära anordnar jag workshops med inriktning Hälsa. Här delar jag med mig grunderna av Ayurveda,Yoga,meditation och kanske någon behandling. Ni väljer konceptet. Tillsammans skapar vi en inspirerande stund. 3-4 timmar. Hör gärna av dig för prisförslag beroende på vad just ni önskar. När väljer ta din hälsa i egna händer.

Jag jobbar som ayurvedisk hälsorådgivare och ger enskilda konsultationer. Anordnar föreläsningar och workshop. Datum och tillfälle hittar du under fliken EVENTS.

Jag kommer gärna ut till er förening, arbetsplats eller liknande och gör en föreläsning/information på ca 2 timmar.
Pris 1200 kr:-/timme på plats  (exkl moms), samt körersättning över 3 mil. Krävs övernattning bekostas det av beställaren. 

Det naturliga är att vara frisk och må bra