Space to your body & soul – kurs i självledarskap

Space to your body and soul

Kurs i självledarskap

Introduktionsdag i Space to Your Body & Soul

En dag: 08.00 – 15.00, där vi jobbar med delar av konceptet genom meditation, kartläggning av behov, symboler och yoga.

Pris: 750 kr inkl. enkel fika o frukt (medtag egen lunch)

Space to Your Body & Soul i grupp

Träff vid tre tillfällen som en kurs. Du anmäler dig till alla tre.
Tid vid varje tillfälle: 08.00 – 16.00.

Dag 1: Grunden i mig ayurveda.
Dag 2: Vad vill mitt hjärta och min själ?
Dag 3: Att manifestera och skapa det jag är ämnad för.

Pris: 1250 kr/tillfälle inkl. fika och frukt (medtag egen lunch)

Space to Your Body & Soul 3 – 9 månader

Kurs i självledarskap på djupet.
Varje del är tre månader. Börja med del 1 och välj sedan om du vill fortsätta.

Här arbetar vi individuellt. Möte 1 ggr/månad, fysiskt eller digitalt, beroende på avstånd. 30 min samtal/vecka för att följa upp din utveckling.

Övningar att göra hemma mellan våra möten.

I kursen ingår kunskap om kroppskännedom genom yogan, andning och meditation. Fysisk massage eller distans healing. Symboler, drömmar, ayurveda – holistiskt och helhets grundande arbete.

Vi bokar in ett möte som uppstart och pratar genom hur vi vill lägga upp det. Skriver avtal, och delar våra intentioner.
Du bokar upp dig på minst 3 månader.

Pris: 7.900 kr/3 månader (263 kr/dag) För företag + moms. Väljer du gå alla tre delarna – 21.000:- kan det betalas under 12 månader = 1750 kr/månad (58.30 kr/dag)

Del 1 - Grunden i mig ayurveda

Kartlägga din grund genom ayurveda – behov för balans i kropp och sinne. Finns blockeringar för att utvecklas vidare? Kroppsbehandlingar/Healing på distans. Yoga och andning. Naturterapi och symboler/drömmar. Medvetet och undermedvetet. Rensa ut och skapa nytt. Samtal. Övningar för hemarbete.

Del 2 - Vad vill mitt hjärta och min själ?

Hjärtat. Förlåtelse och villkorslös kärlek. Fortsättning på att bygga upp, läka och möta ditt verkliga behov. Väver in ayurveda, yoga, symboler, kroppen och samtal. Övningar för hemarbete.

Del 3 - Att manifestera och skapa det jag är ämnad för.

Att manifestera och göra verklighet av det jag från hjärtat djupast vill. Detta gör vi genom fortsatt arbete med ayurveda, yoga, andning, kroppen, symboler, meditation och samtal. Här finns fokus på medvetenhet, tankar och skapandet av ditt liv. Några slutövningar att gå vidare med.

Informationssamtal digitalt
45 min kostnadsfritt

För information och anmälan
via mejl

KONTAKT