Individuell kurs i självledarskap

Individuellt Coaching Program - Fysiskt på plats eller Online

Du känner att du har gått "vilse". Livet spinner på snabbt. Dagar blir till veckor och du hinner inte med dig själv,din familj och vänner. Stanna till! Vad behöver du? Vilken motivation har du till en förändring i livet som leder dig till avslappning,lägre stressnivår,inre lugn och mer tålamod? Fundera lite. På en skala 1-10,hur gärna vill du må väl? Nästa steg. Vad kan du starta med? Hur går du vidare? Många frågor inombords? Space to Your Body & Soul är programmet för dig som vill investera i dig själv. På riktigt. Både i tid och pengar. Här finns olika altenativ: Minst 3 månader. Alternativt 6 eller 9 månader. Din betalning kan ske under 12 månader. Se nedan de olika delarnas innehåll i stora drag. Vid intresse - boka in ett kostnadsfritt samtal med mig,där du själv kan uppfatat vad det handlar om,och vad det kan ge dig i livet. Med Värme /Marie

  1. Vem är jag,och vad behöver jag för att må bra? Din unika personlighet som du kan få fram och kartlägga,som det är just nu. Vad förmedlar jag till min omgivning?
  2. Vilka steg tar du härifrån och fram? Vad har du för drömscenario i ditt liv? Vad vill du förändra och utveckla hos dig själv?
  3. När dina steg mot det som är viktigt i ditt liv ,har trampats upp. Blivit till ett nytt sätt att leva. Hur håller du motivationen uppe,och hur blir den inre friden och förnöjsamheten en del av din vardag?

Coaching Program. Välj 3 –6- 9 månader

Kurs i självledarskap på djupet. Varje del är tre månader. Börja med del 1 och välj sedan om du vill fortsätta.

Övningar att göra hemma mellan våra möten. Här får du själv reflektera. Det som uppstår i dig ,kan vi sedan dela vid samtalen varje vecka.

I kursen ingår kunskap om kroppskännedom genom yogan, andning och meditation. Fysisk massage eller distans healing. Symboler, drömmar, ayurveda – holistiskt och helhets grundande arbete. Du blir coachad efter GROW metoden. Jag speglar dig i Vägledning. Tillsammans leder vi din utveckling mot det du vill ha i ditt liv.

Vi bokar in ett möte som uppstart och pratar genom hur vi vill lägga upp det. Skriver avtal, och delar våra intentioner. Du bokar upp dig på minst 3 månader.

Pris: 3.900 kr / månad . För företag + moms. Då får du som uppstart 2 timmar fysiskt på plats eller Online- sedan 1 timme/vecka på telefon, eller över zoom resterande tre veckor. Material ingår ,med andningsövningar, mediationer ,övningar i självkännedom som frågeställningar att svara på själv. Allt vi gör är för Dig. Där du kan känna att du börjar ta ansvar ,och leda dig själv inifrån. Mjukt ,och disciplinerat på en och samma gång. 

Del 1 - Grunden i mig . Vem är jag? Vad mår jag bäst av?

Kartlägga din grund, din personlighet – behov för balans i kropp och sinne. Finns blockeringar för att utvecklas vidare? Kroppsbehandlingar/Healing på distans. Yoga och andning. Symbol pedagogik där vi arbetar med symboler/drömmar. Medvetet och undermedvetet. Rensa ut och skapa nytt. Samtal. Övningar för hemarbete.

När du känner att stress tar över. Kroppen börjar visa att det finns spänningar och smärta. Tankar snurrar på . Du blir lätt irriterad, får huvudvärk. Ilska som kokar över. Eller oro och ängslan för det som händer. I dig och i världen. Ibland stagnation och uppgivenhet. 

Är du nära utbrändhet? Låt det inte ta dig så långt. Stanna upp på vägen, ge dig själv möjlighet till ny riktning. Återhämtning. 

Har du en chef som vill hjälpa dig i denna situation, maila mig gärna så jag får veta. Kanske kan vi samarbeta!

Vad hindrar dig i din fulla potential, att ta din plats . Leva ditt sanna jag? Vad är du bra på? Vad vill du sända ut till andra? Ditt välmående startar i dig.

Del 2 - Vad vill jag,innerst inne?Är du sann mot dig själv?

Hjärtat. Förlåtelse och villkorslös kärlek. Fortsättning på att bygga upp, läka och möta ditt verkliga behov. Väver in ayurveda, yoga, symboler, kroppen och samtal. Coachande samtal och vägledning genomsyrar våra träffar. Övningar för hemarbete.

Del 3 - Att manifestera och skapa det jag är ämnad för.

Att manifestera och göra verklighet av det jag från hjärtat djupast vill. Detta gör vi genom fortsatt arbete med ayurveda, yoga, andning, kroppen, symboler, meditation och samtal. Här finns fokus på medvetenhet, tankar och skapandet av ditt liv. Några slutövningar att gå vidare med.